Prof. MUDr. Václav Vojta

tvůrce reflexní terapie


Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Vedou ke vzpřímené chůzi.Lze je použít v motorické rehabilitaci u pacientů všech věkových kategorií, a to už od kojeneckého věku.

Již více než 20 let se věnujeme rozvoji Vojtovy metody.

Školíme a rozvíjíme znalosti terapeutů, ale především rodičů ve Vojtově metodě reflexní lokomoce.

Pořádáme semináře a pobyty pro rodiny s dětmi.

Jak to vypadá na našich táborech?