Vážená paní doktorko, vážený pane doktore.

Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty z.s. pořádá 3. konferenci pro lékaře a fyzioterapeuty s názvem „Vojtova metoda dnes“.

Od našeho posledního setkání uplynuly 4 roky a my bychom vás rádi opět pozvali ke společnému pracovnímu setkání.  Lékaře, indikující děti k terapii Vojtovou metodou a fyzioterapeuty se specializací na terapii dětí Vojtovou metodou.

Cílem konference je prohloubení vzájemné spolupráce.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Ohodnocení akce: 6 kreditů

 

Odborný garant:

MUDr. Jaroslava Kolářová, PhD., Vojtovo centrum, České Budějovice 37001, Kaplířova 719/5

 

Kdy: sobota 20. 1. 2024

Začátek: v 10:00 hodin

Předpokládaný konec: v 16:00 hodin

Kde: DC Paprsek, Šestajovická 580/19 , Praha 9 – Hloubětín

Cena: 1 200,-Kč (členové Čs.rhb.spol. Dr. Vojty 1 000,-Kč)

 

Pozvaní čestní hosté:  MUDr. O. Dyrhonová, MUDr. L. Rennerová, MUDr. Z. Demuthová, MUDr. P. Vavroušková

Program konference:

10:00 – 10:05      Zahájení

10:05 – 10:35      Vojtova metoda dnes (Mgr. H. Čechová, Mgr. M. Mesany, Atituda Praha)

10.35 – 10.40      Diskuze

10:40 – 11:40      Způsoby hodnocení motoriky pacienta s DMO – sociální zařazení (Mgr. B. Vlčková, FN Motol)

11.40 –  11.50      Diskuze

11.50 –  13.00      Vyšetření dítěte (MUDr. J. Kolářová, Ph.D., České Budějovice, www.vojtovocentrum.cz),  a praktická ukázka terapie dle Vojty.

13:00 – 13:45      Přestávka na oběd

13:45 – 14:35      Aplikace Vojtovy metody u pacientů s vrozenou srdeční vadou (Mgr. A. Carbajo,  FN Motol)

14:35  – 14:45     Diskuze

14:45 – 15:15      Zkušenosti maminky dítěte s ICP – jak si vzájemně porozumět

15:15 – 15:20      Diskuze

15:20 – 15.45      Kazuistiky (Mgr. H. Čechová, Mgr. M. Mesany)

15:45 – 16:00      Závěrečná diskuse

Jak se na konferenci dostanete:

Způsob úhrady: převodem na účet Vojtovy společnosti (po vyplnění a odeslání ppřihlášky Vám budou na e-mail zaslány pokyny k platbě. Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplnění variabilního symbolu. Po připsání platby na účet Vám bude opět e-mailem potvrzena registrace na konferenci)