Československá rehabilitační společnost Dr.Vojty (dále jen „Společnost“) je neziskové občanské sdružení, které vzniklo v lednu 1991 v Praze. Nabízí členství a účast na svých akcích všem fyzioterapeutům a jejich pacientům, včetně rodičů pacientů.

Historie společnosti:

Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty byla založena v Praze v lednu roku 1991. jako neziskové občanské sdružení

Jejími zakládajícími členy byli paní Marcela Klemová, paní Jarmila Čermáková a pan Václav Krucký.. Marcela Klemová se stala také první předsedkyní Společnosti.

Hlavním cílem Společnosti bylo shromažďování finančních a hmotných zdrojů určených především na vznik a výstavbu školícího centra, kde bude metoda reflexní lokomoce podle Dr. Vojty systematicky aplikována, vyučována a rozvíjena.

12. 9. 1992 bylo v Praze 4 v Horáčkové ulici za přítomnosti tehdejších předních odborníků dětské neurologie, zástupců MZ ČR a starosty Prahy 4 slavnostně otevřeno Centrum léčebné rehabilitace metodou Václava Vojty.

Jsme tady a chceme tu být pro Vás bylo motto kolektivu fyzioterapeutů, kteří pod vedením paní Marcely Klemové začali oficiálně vyučovat Vojtovu metodu reflexní lokomoce..

Řízením osudu toto školící a výukové centrum přeneslo veškeré své aktivity do Olomouce a od ledna 1994 jsou absolventi kurzů Vojtovy metody školeni v rl – Corpus s.r.o., nejdříve opět pod vedením mezinárodní lektorky Vojtovi metody paní Marcely Klemové a postupně pod vedením Bc. Věry Kováčikové a jejího týmu asistentů, kteří od počátku úzce spolupracují s Mezinárodní společností Dr. Vojty ( IVG – Internationale Vojta Gesellschaft).

Tím byl splněn hlavní a nejdůležitější úkol Společnosti, vznik školícího centra.

Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty dál působí jako občanské sdružení, které sdružuje nejenom fyzioterapeuty a lékaře, ale i rodiče pacientů a dospělé pacienty.

Od roku 1992 pořádá každoročně pod vedením M. Klemové letní terapeutické pobyty pro rodiče a děti s DMO i pro dospělé pacienty. Tradičním místem těchto pobytů se stalo středisko Lesák v Chlumu u Třeboně.

Společnost pravidelně organizuje konzultační terapeutické semináře pro již vyškolené terapeuty Vojtovy metody.

 

Výkonný výbor Společnosti:

Předseda Mgr. Hana Čechová
Místopředseda Mgr. Markéta Mesany Klemová
Člen výboru Irena Šamšová
Člen výboru Kamila Fenclová
Člen výboru Petra Havlíková
Členové revizní komise Markéta Prunerová
Martina Houšková
Klára Fůsková
Markéta Jánská
David Pruner

Cíle Společnosti (vybráno ze stanov):

 • Cílem činnosti Společnosti je všestranná podpora, rozvíjení a propagace Vojtovy metody – diagnostického a terapeutického systému Dr. V. Vojty.
 • Náplň činnosti Společnosti (vybráno ze stanov):
 • Rozvoj a podpora výuky metodiky v rámci Internationale Vojta Gesellschaft.
 • Organizování postgraduální výuky metodiky.
 • Podílet se na tvorbě a získávání metodických a didaktických materiálů pro metodiku.
 • V souladu s platnými právními předpisy České republiky vyvíjet vlastní hospodářskou činnost k zajištění svého poslání, včetně činnosti vydavatelské.
 • Shromažďování vědeckých poznatků o metodice i z oborů s ní souvisejících.
 • Pořádání seminářů a konferencí s danou tematikou.
 • Spolupráce s jinými odbornými společnostmi.
 • Pořádání seminářů a odborných konzultací pro pacienty a rodiče pacientů se zdravotním postižením s odborníky v oblastech rehabilitace, neurologie, psychologie, psychoterapie, sociologie, práva a dle požadavků i z oblastí dalších.
 • Napomáhat pacientům a rodinám pacientů se zdravotním postižením v sociální, pracovní rehabilitaci a integraci do společnosti.
 • Napomáhat vzájemným kontaktům rodičů pacientů se zdravotním postižením a vzájemným kontaktům osobám se zdravotním postižením
 • Pořádat rehabilitačně – rekondiční pobyty pro rodiny s dětmi a dospělé s DMO nebo jiným typem nervosvalového onemocnění.

 

Prostředky pro činnost získává Společnost z dobrovolných členských příspěvků, darů a příspěvků fyzických a právnických osob, příjmů z činností při naplňování cílů sdružení.

 

Od počátku roku 2002 se sídlo Společnosti nacházelo v areálu MŠ U Uranie, v Praze 7 na pracovišti dětské a dospělé neurologie a pracovišti rehabilitace specializované na terapii Vojtovou metodou. V současné době se sídlo přestěhovalo na Ortenově nám. 37., Praha 7. Spolupracuje s odbornou společností RL-CORPUS s r.o.,
www.rl-corpus.cz, což je jediné pracoviště v ČR, odpovědné za výuku Vojtovy metody a sídlí v Olomouci.