Kde můžu najít vyškoleného fyzioterapeuta?

Řádně vyškoleného fyzioterapeuta můžete najít v seznamu absolventů kurzu vojtovy metody na www.rl-corpus.cz. V současné době seznam obsahuje pouze jména fyziotarapeutů, bez kontaktů. Seznam s kontakty je v jednání. Případně se pokusíme vytvořit nový na tomto webu. (Viz. aktuality.)

Dostali jsme doporučení k Vojtově terapii s naším dítětem?

Pro úspěch terapie je zpravidla nezbytná aktivní spolupráce rodičů. Pravidelnými instruktážemi přebírají rodiče informace, učí se jak a co a proč doma mají se svým děťátkem procvičovat (aktivovat).

Proč se cvičí tolikrát denně?

Opakování potvrdilo úspěch v terapii.

Jak poznám, jestli cvičím se svým dítětem dobře?

Jestli cvičíte dobře, poznáte podle správné aktivace určitých svalových souher, které vás učí vidět v rámci instruktáží váš fyzioterapeut. Frekvence návštěv se sestavuje individuálně podle věku, stavu pacienta a schopností rodičů ji provádět. Určitě nejde napodobovat aktivování reflexní lokomocí jen podle shlédnutí videa, přečtení knížky.

Může se rodič naučit cvičit dobře?

Ano, může. Mnohým matkám a otcům se to podařilo. Terapeuti instruují rodiče piodle jejich možností. Od rodičů se očekává perfektnost.

Proč u toho děti pláčou? Bolí je to?

Sama terapie bolestivá není, dotyky i stimulace v zóně by měly být jemné. Je ale nutné tuto výchozí polohu chvíli podržet. Dítě cítí vzrušení, proto může reagovat pláčem. Centrální nervový systém zpracovává najednou nové informace z kloubů, ze svalů, změny dechu. Po terapii by mělo dítě být spokojené, v klidu komunikovat s matkou nebo otcem a používat nově vznikající schopnosti ve svém spontánním projevu. Tak si mohu také ověřit, že terapii provádim správně. Větší děti a dospělí nepláčí.

Má terapie negativní vliv na vztah s dítětem?

Naopak. Mnoho rodičů říkají, že díky společné úloze (která je např. podporována příjemnými rituály jako písní nebo hrou, kterou znáte jen vy a Vaše dítě) vznikl velmi intenzívní a vřelý vztah.

Odmítne mě mé dítě, když s ním budu dělat tuto terapii?

To se zpravidla neděje. Důležité je, abyste byli vůči dítěti seriózní, to znamená, že se musí jednání a pocity shodovat. Protože prostřednictvím doteků a hlasu dospělého cítí dítě jeho skutečný postoj. Dítě může ve Vojtově terapii zažívat rodiče jako silně milující osoby, na které se může spolehnout a jim může věřit.

Mohu aktivovat i špatné pohyby?

Ano, to se může stát, proto je pravidelná fyzioterapeutická kontrola tak důležitá. Rodič se učí odlišovat únikové mechanismy od hybných odpovědí.

Jak mohu své dítě motivovat ke spolupráci?

Když pravidelně provádí terapii a projevujete mu přiměřené a seriózní uznání. Potom patří terapie pro dítě k jeho obvyklému dennímu programu stejně jako tělesná hygiena nebo jiné pravidelně se opakující procesy.

Jak mohu přesvědčit svého muže a prarodiče? Myslí si, že se časem všechno spraví.

Požádejte svého muže, aby šel s Vámi k fyzioterapeutce, bude potom více nucen, aby se vyrovnal s hybnou poruchou svého dítěte a ptal se konkrétně. Pokud s vámi bydlí prarodiče a denně se musíte ospravedlňovat, můžete totéž udělat i s nimi. Dohodněte si jiný termín, než s vaším mužem.

Na čem je dobré doma s dětmi cvičit?

Důležitá je pevná, neklouzavá podložka, která se umístí např. na jídelní stůl. Rehabilitační stůl. Existují skládací kufříkové, anebo výškově polohovatelné dětské rehabilitační stoly. U dětí s hybným postižení můžete získat finanční pomoc na nákup rehabilitačního stolu.

Jaký je postup získání finanční pomoci při nákupu?

Většina zdravotních pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou a to v plné výši, nebo jen částečně. Zdravotní pomůcku Vám může dle typu předepsat odborný lékař, nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař. Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“.

V případě, že pomůcka není zdravotními pojišťovnami hrazena nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení Vojtova stolu, nebo úhrady doptatku.

Kontakty na nadace

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 2
110 00 Praha 1
tel.: 224 216 883
e-mail: vdv@telecom.cz
http://www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL Svatoslavova 241/26
140 00 Praha 4
tel.: 261 222 570 578
e-mail: chantal_brno@seznam.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nad Vodovodem 2/169
100 00 Praha 10
tel.: 267 004 260
e-mail: kapkanadeje@volny.cz
http://www.kapkanadeje.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH – VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz

NADACE NAŠE DÍTĚ
Ústavní 91
181 21 Praha 8

NADACE SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
http://www.dobryskutek.cz

NADACE CHARTY 77 – KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 21 44 52
e-mail: charta77@mbox.vol.cz
http://www.bariery.cz

OLIVOVÁ NADACE
Olivová 224
251 01 Říčany
tel.: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
http://www.olivovanadace.cz

NADAČNÍ FOND V. KLAUSE
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
tel.: 222 192 409

NADAČNÍ FOND
L. A V. KLAUSOVÝCH
tel.: 224 372 196
http://www.nadacnifondklausovych.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz
http://www.nadacezdravi.cz

Jaká je dostupná literatura?

Orth, H. Dítě ve Vojtově terapii. Kopp. 2009.
Vojta, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Nakladatelství Grada Avicenum, 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Vojta, V., Peters, A. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V., Peters, A. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 2010. Překlad 3., zcela přepracovaného vydání. ISBN 978-80-247-2710-3.

Vojta, V.: Reflexní lokomoce v současnosti, International Cerebral Palsy Symposium, 22. – 24.10.1990, Praha

Starší knihy se dají půjčit v lékařské knihovně.