Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty z.s. pořádá 2. konferenci pro lékaře a fyzioterapeuty „Vzájemná závislost diagnostiky a terapie dle Vojty“.

Protože konference, pořádaná ke 100. výročí narození prof. V. Vojty měla úspěch, zveme opět ke společnému pracovnímu setkání lékaře, indikující děti k terapii Vojtovou metodou a fyzioterapeuty se specializací na terapií dětí Vojtovou metodou.

Cílem konference je prohloubení vzájemné spolupráce.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Ohodnocení akce: 6 kreditů

Odborný garant: MUDr. Jaroslava Kolářová, PhD.,

Vojtovo centrum, České Budějovice Kaplířova 719/5, 37001

Kdy: sobota 9. 11. 2019

Začátek: v 10:00 hodin

Předpokládaný konec: v 16:30 hodin

Kde: DC Paprsek, Šestajovická 580/19 , Praha 9 – Hloubětín

Cena: 1000,-Kč (členové Čs.rhb.spol. Dr. Vojty 800,-Kč)

Program konference:

10:00 – 10:05 Zahájení

10:05 – 10:45 Vzájemné propojení diagnostiky a terapie dle Vojty (Mgr. H. Čechová, Atituda Praha)

10:45 – 12:45 Včasná diagnostika hybných poruch kojenců dle Vojty – dynamika primitivních reflexů, s praktickou ukázkou (MUDr. J. Kolářová, Ph.D.,

ČeskéBudějovice, www.vojtovocentrum.cz), terapie dle Vojty

12:45 – 13:00 Diskuse

13:00 – 13:45 Přestávka na oběd

13:45 – 14:30 „Vývoj ICP od dětského věku po dospělost. Kazuistiky.“ (Mgr. M. Mesany-Klemová, Atituda Praha)

14:30 – 14:40 Diskuse

14:40 – 15:30 Potřeba rehabilitace u dětí s neurokutánními chorobami od kojeneckého věku až do dospělosti. (MUDr. B. Petrák, CSc, Klinika dětské

neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)

15:30 – 15:40 Diskuse

15:40 – 16:00 Týmová spolupráce (Mgr. H. Čechová, Atituda Praha)

16:00 – 16:15 Závěrečná diskuse

Pozvaní čestní hosté: M. Klemová, J. Čermáková, MUDr. L. Sereghyová

Způsob úhrady: platba v hotovosti na místě – daňový doklad bude vystaven.

Občerstvení zajištěno

Přihlášky: Registrace na konferenci byla ukončena pro naplnění kapacity. Pokud jste se nestihli přihlásit, kontaktujte nás na info@vojtovaspolecnost.cz a my vás budeme registrovat, jako náhradníky. O následném event. zařazení vás budeme neprodleně informovat.