Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v pátek 22. 11. 2019 od 14:30 hod v Dětském centru Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9 – Hloubětín.

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1/ZAHÁJENÍ

2/ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU PROF. V. VOJTY V MOKROSUKÁCH

3/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

4/ WEBOVÉ STRÁNKY

5/ 20. VÝROČÍ ÚMRTÍ PROF.V. VOJTY – září 2020

6/ CHLUM 2019 – ZHODNOCENÍ

7/ CHLUM 2020 – PŘÍPRAVA

8/ RŮZNÉ

Malé občerstvení zajištěno. Pokud se nemůžete na valnou hromadu dostavit osobně, pošlete

prosím, vlastnoručně podepsanou plnou moc, (viz. níže), poštou na adresu Společnosti, nebo

oskenovaný a podepsaný formulář emailem na info@vojtovaspolecnost.cz. Děkujeme.

Na setkání s Vámi se za výkonný výbor těší

Hana Čechová a Markéta Mesany Klemová

————————————————————————————————————————

PLNÁ MOC

v případě mé nepřítomnosti na valné hromadě Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty, konané dne 22. 11. 2019 od 14:30 hodin v Dětském centru Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 9, Hloubětín, ZPLNOMOCŇUJI PANÍ/PANA

…………………………………………………………………………………………………………

k výkonu mých hlasovacích práv na tomto shromáždění.

Jméno zmocnitele: (hůlkovým písmem) …………………………………………………………….

trvale bytem: ………………………………………………………………………………………….

V …………………………………………………dne ………………………….2019.

Vlastnoruční podpis………………………………………………………………………