Zveme Vás na konferenci VOJTOVA METODA DNES

Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty z.s. pořádá 3. konferenci pro lékaře a fyzioterapeuty s názvem „Vojtova metoda dnes“.

12. září 2020 uplyne 20 let od úmrtí Dr. Václava Vojty. Při této příležitosti zveme již po roce opět ke společnému pracovnímu setkání lékaře, indikující děti k terapii Vojtovou metodou a fyzioterapeuty se specializací na terapii dětí Vojtovou metodou.

Kdy: sobota 28. 11. 2020

Začátek: v 10:00 hodin

Předpokládaný konec: v 16:30 hodin

Kde: DC Paprsek, Šestajovická 580/19 , Praha 9 – Hloubětín

Program konference

10:00 – 10:05      Zahájení

10:05 – 10:45      Vojtova metoda dnes (Mgr. H. Čechová, Mgr. M. Mesany, Atituda Praha)

10.45 – 10.50      Diskuze

10:50 – 11:50      Způsoby hodnocení motoriky pacienta s DMO – sociální zařazení (Mgr. B. Vlčková, FN Motol)

11.50 –  12.00      Diskuze

12.00 –  13.00      Vyšetření a praktická ukázka terapie dle Vojty (MUDr. J. Kolářová, Ph.D., České Budějovice, www.vojtovocentrum.cz), terapie dle Vojty

13:00 – 13:45      Přestávka na oběd

13:45 – 14:30      Aplikace Vojtovy metody u pacientů s vrozenou srdeční vadou (Mgr. A. Gombošová, FN Motol)

14:30  – 14:45      Diskuse

14:45 – 15:15      Zkušenosti maminky dítěte s ICP. Co můžeme zlepšit v komunikaci?

15:15 – 15:40      Diskuze

15:40 – 16:15      Kazuistiky (Mgr. H. Čechová, Mgr. M. Mesany)

16:15 – 16:30             Závěrečná diskuse

Jak se na konferenci dostanete:

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Ohodnocení akce: 6 kreditů (je zažádáno)

Odborný garant: MUDr. Jaroslava Kolářová, PhD., Vojtovo centrum, České Budějovice 37001, Kaplířova 719/5,

Pozvaní čestní hosté:   M. Klemová, J. Čermáková, MUDr. L. Sereghyová, MUDr. O. Dyrhonová, MUDr. L. Rennerová, MUDr. V. Petrák

Přihlášky: www.vojtovaspolecnost.cz

Způsob úhrady: platba v hotovosti na místě – daňový doklad bude vystaven.

Občerstvení zajištěno