VALNÁ HROMADA ČS.RHB.SPOL.DR.VOJTY z.s.

Vážení členové Čs. rehabilitační společnosti Dr.Vojty,

srdečně Vás zveme na valnou hromadu naší společnosti.

datum konání: 22. 10. 2020

ZAČÁTEK – 17. 30 HOD

MÍSTO KONÁNÍ – Praha 8 – Libeň, nám.Dr. V. Holého 15

PROGRAM

1/ Zahájení
2/ Výroční zpráva 2019
3/ Chlum 2020 – zhodnocení
4/ VOLBA NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU
5/ Konference „Vojtova metoda dnes“ – příprava
6/ Chlum 2021 – příprava
7/ Různé

V případě, že se nebudete moci dostavit na valnou hromadu, Vás tentokrát NALÉHAVĚ ŽÁDÁME o vyplnění přiložené plné moci a zaslání podepsaného skenu na náš e-mail info@vojtovaspolecnost.cz (je možné i osobní, či poštovní doručení plné moci).

Je to proto, že pro volby nového výkonného výboru je třeba nadpoloviční většina členů.

Těšíme se na setkání.
Za výkonný výbor
Hana Čechová a Markéta Mesany

Důležité dokumenty:

Plná moc ke stažení

12. žáří to bude 20. let od úmrtí prof. Václava Vojty.
Děkujeme a vzpomínáme každý den.