Vážení členové Čs. rehabilitační společnosti Dr.Vojty,

srdečně Vás zveme na valnou hromadu naší Společnosti.
Datum konání: 23. 11. 2022
Začátek: v 17:00 hod.
Místo konání: Praha 8, Nám. Dr. Václava Holého 1056/15 (pracoviště
Fyzioterapie Atituda).

Program:
1) ZAHÁJENÍ
2) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
3) ČLENSKÁ ZÁKLADNA, PŘÍSPĚVKY
4) CHLUM 2022– ZHODNOCENÍ
5) KONFERENCE „VOJTOVA METODA DNES“ – PŘÍPRAVA
6) CHLUM 2023 – PŘÍPRAVA
7) RŮZNÉ

V případě, že se nebudete moci dostavit na valnou hromadu, Vás laskavě
žádáme o vyplnění přiložené plné moci a zaslání podepsaného
skenu na náš e-mail info@vojtovaspolecnost.cz, nebo je možné i osobní,
či
poštovní doručení plné moci.

Těšíme se na setkání.
Za výkonný výbor
Hana Čechová a Markéta Mesany